Thể thao tổng hợp ngày 28/9: Jose Mourinho – Paul Pogba: Mâu thuẫn khó lành | VTV24

Mâu thuẫn của Jose Mourinho và Paul Pogba ở Manchester United đã lên đến đỉnh điểm và dường như hoặc Mourinho, hoặc Paul Pogba sẽ phải ra đi. ** ► Kênh Youtu…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*