Có lo ngại khi Nha Trang đang “cõng” quá nhiều dự án | CAFELAND

Có lo ngại khi Nha Trang đang “cõng” quá nhiều dự án | CAFELAND Trong những năm gần đây, Khánh Hòa đã tập trung ngân sách vào ngành kinh tế không khói để thu…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*