Bản tin Bất động sản Ngày 02/07/2018

Nhằm đảm bảo cho việc thực hiện dự án đầu tư của các NĐT trong và ngoài nước, chính phủ đã ban hành nghị định số 118/2015/NĐ-CP về việc các NĐT phải thực hiệ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*