Nụ Hồng Mong Manh – BÍCH PHƯƠNG – (MV Bách Hoa Trà) – BOLERO Đường Phố

Tình yêu luôn có sự gắn kết giữa những mối nhân duyên kiếp trước và kiếp sau. Phải chăng gặp lại được nhau là do duyên nợ! Tất cả đều được sắp đặt bởi số phậ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*