Bà là ánh sáng đời con | VTV24

Cặp lá yêu thương hôm nay mời các bạn đến với hoàn cảnh của em Lại Thị Bé ở Nam Định. Bố mất từ khi còn nhỏ, từ đó mẹ em cũng bỏ đi không về, để lại Bé sống …

Leave a Reply

Your email address will not be published.*