RA MẮT "YOUR BEAUTY BOX" – GIANG ƠI x ZERO WASTE SAIGON!

❤️ ĐÃ BÁN HẾT! MÌNH KHÔNG BIẾT NÓI GÌ ĐỂ CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA CÁC BẠN. CHIẾC HỘP NÀY KHÔNG RESTOCK VÀ KHÔNG CHIA LẺ TỪNG MÓN, CẢM ƠN VÀ CHÚC BẠN CÓ TRẢI NGHI…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*