Người Sài Gòn đội mưa ăn đậu hũ 26 năm tuyệt ngon

Gánh đậu hũ đối với bà Thôi không chỉ để tăng thêm thu nhập mà còn chất chứa nhiều kỉ niệm khi mới “chân ướt chân ráo” vào TP.HCM lập nghiệp. Qua bao nhiêu n…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*