Lợi dụng hình ảnh của nghệ sĩ để trục lợi | VTV24

Hình ảnh của nhiều nghệ sĩ đang bị méo mó đi khi nhiều cá nhân, nhãn hàng lợi dụng hình ảnh của họ để PR sản phẩm mà không hề nhận được sự đồng ý. ► Kênh You…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*