“Văn bản trên trời, cuộc đời dưới đất” | VTV24

Đó là cách nhiều người vẫn gọi những văn bản đẻ ra không biết để làm gì. “Văn bản trên trời, cuộc đời dưới đất” | VTV24 ► Kênh Youtube Chính Thức của Trung t…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*