Cảnh báo giả mạo thư điện tử Bộ Công an để phát tán mã độc tống tiền | VTV24

Hacker tìm cách phát tán mã độc tống tiền GrandCrab 5.2 vào Việt Nam. Nếu gặp phải, người dùng phải mất từ 400-1000 USD tiền chuộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*