Những bãi biến đẹp tại Côn Đảo sẽ sớm trở thành bãi rác nếu không biết giữ gìn | VTV24

Nếu khách du lịch không có ý thức giữ gìn thì sớm thôi những bãi biển đẹp nhất của Côn Đảo sẽ trở thành bãi rác. Những bãi biến đẹp tại Côn Đảo sẽ sớm trở th…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*