Người nghèo sống như thế nào ở xã hội siêu giàu?| VTV24

Các Tiểu vương quốc A rập Thống nhất được xem là 1 xã hội siêu giàu với thu nhập đầu người cao hàng đầu thế giới, nhưng mảnh đất này cũng đang chứng kiến sự phân biệt rõ rệt trong mức thu nhập của các nhóm lao động khác nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*