Uber, Lyft và các ứng dụng đặt xe đua nhau IPO ở Mỹ | VTV24

IPO sẽ đem lại lợi ích gì mà các ứng dụng gọi xe đua nhau chuẩn bị cho sự kiện này? Uber, Lyft và các ứng dụng đặt xe đua nhau IPO ở Mỹ | VTV24 ► Kênh Youtub…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*