Cả thế giới cùng hướng về HÀ NỘI mong chờ tuyên bố về hòa bình trên bán đảo Triều Tiên | VTV24

Đến hiện tại, nội dung của “Tuyên bố Hà Nội” vẫn là một ẩn số. Theo lịch dự kiến, hai lãnh đạo có kế hoạch ký tuyên bố chung vào khoảng 14h. Và cả thể giới cũng đang hướng về Hà Nội, nín thở chờ nội dung của “Tuyên bố Hà Nội” của Mỹ- Triều.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*