Những thay đổi về chấm thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 | VTV24

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia với không ít thay đổi quan trọng. Những thay đổi về chấm…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*