Tổng bãi công làm tê liệt nhiều hoạt động trong toàn Vương quốc Bỉ.| VTV24

Ngày 13/2, một cuộc tổng bãi công làm tê liệt nhiều hoạt động trong toàn Vương quốc Bỉ. Sân bay quốc tế và cả không phận nước Bỉ buộc phải đóng cửa, do nhân viên điều khiển không lưu cũng tham gia vào cuộc tổng bãi công. Cuộc tổng bãi công diễn ra sau khi giới chủ cùng chính phủ Bỉ không chấp thuận đòi hỏi của các công đoàn, tăng lương cho người lao động.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*