Khi vàng thần tài cũng lên sàn online| VTV24

Điểm mới đáng chú ý của ngày Thần tài năm nay là lần đầu tiên, người dân đã có thể trải nghiệm trọn vẹn việc đặt mua vàng, thanh toán online từ trước… rồi chỉ cần ngồi nhà để chờ được giao hàng đến tận tay đúng vào ngày Thần tài. Một chỉ dấu cho thấy các doanh nghiệp vàng trang sức, giờ cũng đã không thể ngồi yên được nữa với cuộc đua thương mại điện tử.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*