Biến điều không thể thành có thể, Trần Ngọc Phúc – cứu tinh của những em bé siêu sinh non | VTV24

Một người Việt Nam đã biến điều không thể thành có thể, cứu sống những em bé siêu sinh non, thậm chí nặng chỉ hơn 200 gram đó chính là Trần Ngọc Phúc. ** ► K…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*