Chính quyền điện tử: Thay đổi tư duy để kết nối | VTV24

Một cán bộ tham gia vào mô hình chính quyền điện tử tại Quảng Ninh chia sẻ:” Thời gian đầu cảm thấy khó chịu vì những việc như ăn vặt, làm việc riêng, cách ngồi cũng bị camera ghi lại và bị nhắc nhở”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*