Phát tiền miễn phí cho dân không cải thiện được thất nghiệp tại Phần Lan | VTV24

Nghĩ rằng việc phát tiền không điều kiện sẽ giúp người thất nghiệp chăm làm vì không sợ mất trợ cấp, nhưng các chuyên gia Phần Lan đã đoán sai. ** ► Kênh You…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*