Tp.HCM nhân rộng mô hình xe cấp cứu 2 bánh vì thấy hiệu quả | VTV24

Với đặc tính cơ động, có thể đi sâu vào những con hẻm nhỏ, mô hình xe cấp cứu hai bánh đã đem lại hiệu quả cao đặc biệt là những lúc kẹt xe. Tp.HCM nhân rộng…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*