Chính phủ Mỹ đóng cửa: Nhân viên liên bang phải bán đồ cũ trong nhà để trang trải cuộc sống| VTV24

Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần vẫn chưa có tín hiệu lạc quan nào. Mỗi một ngày trôi qua, là nền kinh tế Mỹ có thể mất đi cả trăm triệu USD do hoạt động kinh tế bị ngừng trệ. Còn cuộc sống của không ít nhân viên liên bang lao đao.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*