Nầm lợn bẩn lại thành món ăn hấp dẫn cho người Việt | VTV24

Hàng chục tấn nầm lợn bẩn được nhập lậu qua biên giới. Không biết rằng nếu những nầm lợn bẩn đó lọt ra ngoài thị trường thì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ người t…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*