Bùng nổ phát triển công nghệ ở Trung Quốc | VTV24

Đến trẻ con còn được học coding từ nhỏ, thị trường công nghệ của Trung Quốc thực sự đang bùng nổ, từ phần cứng đến phần mềm. Bùng nổ phát triển công nghệ ở T…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*