VN làm sao để tiến tới cuộc CMCN 4.0 khi thiếu trầm trọng nhân sự ngành CNTT?

Công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn… những lĩnh vực của Công nghiệp 4.0 được doanh nghiệp săn đón nhân sự tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự thiếu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.*