Một năm thăng trầm của các ứng dụng gọi xe ở Đông Nam Á| VTV24

Một năm đầy thăng trầm của các ứng dụng gọi xe tại Đông Nam Á đã đi tới những ngày cuối cùng. Nhìn lại một năm qua, các nhà đầu tư cho rằng người thắng cuộc …

Leave a Reply

Your email address will not be published.*