Xe container không thể đột ngột về 0 km/h trên cao tốc

VTC1 | Theo các chuyên gia về kỹ thuật an toàn giao thông, không thể có chuyện xe đang lưu thông với tốc độ 62km/h lại có thể đột ngột về 0km/h chỉ trong vài…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*