Quảng Ninh: Phát hiện các thỏi nghi thuốc nổ cài đặt trong cây ATM | ANTV

Quảng Ninh: Phát hiện các thỏi nghi thuốc nổ cài đặt trong cây ATM | ANTV ✯✯✯✯ Nội dung chính: Theo công an tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 8h45' ngày hôm nay, t…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*