Thanh Hóa: Người dân dùng bè mảng chuyển hàng cứu trợ | VTV24

Một hình ảnh khiến chúng ta không khỏi cảm thấy thương xót cuộc sống người dân huyện Mường Lát, Thanh Hóa – Nơi vừa phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ vừ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*