Tổng thống Donald Trump: Chủ tịch Trần Đại Quang là người bạn tuyệt vời của Hoa Kỳ

Tổng thống Donald Trump: Chủ tịch Trần Đại Quang là người bạn tuyệt vời của Hoa Kỳ. Sáng ngày 22/9/2018, (theo giờ Hà Nội), Văn phòng thư ký báo chí Nhà Trắn…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*