Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương chống dịch mùa Hè Thu | VTC1

VTC1 | Hiện nay thời tiết đang chuyển mùa Hè Thu, rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển. Đặc biệt thời gian này đang là mùa tựu trường, nguy cơ dịch bùng phát, lây lan là rất lớn, nếu không triển khai các biện pháp phòng chống trước mùa dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*