Bài tập 10 phút cho cánh tay thon gọn

Đây là bài tập cho cánh tay thon và có tác động lên vai giúp tay và vai gầy gợi cảm. Đây là bài tập về phần trên ( upper body ) mình sẽ ra thêm nhiều video n…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*