Happy New Year – Team Hương Giang ft Thanh Duy | Tập 3 Minishow Combat | Remix New Generation 2017

Đến “Happy New Year”, Hương Giang song ca cùng Thanh Duy. Cả hai mang không khí Tết ngập tràn của Remix New Generation. ĐỘC QUYỀN TRÊN VIVA Shows. Chương trì…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*