FBNC – Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vốn lưu động (Phần 2)

Cuộc trao đổi với ông Sử Ngọc Khương – Chuyên gia đầu tư tài chính và ông Cao Gia Huấn – Trưởng Bộ phận triển khai dự án Công ty cổ phần phần mềm (FAST). Các…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*