FBNC – Fast & Furious 7 tưởng nhớ cố diễn viên Paul Walker

Khi các diễn viên của bộ phim Fast & Furious tập hợp để quảng bá cho phần thứ 7, họ đã dành rất nhiều thời gian để nói về một người vắng mặt. Đó là cố diễn v…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*